Statistieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

KCOETZ ketenzorg Afdrukken
KCOETZ = Kennemer Coöperatief voor Effectieve Transmurale Zorg. Binnen deze coöperatie zijn afspraken gemaakt met diverse hulpverleners om de chronische zorg voor bijvoorbeeld diabetes mellitus type II, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en COPD te verbeteren. Er is met o.a. diëtisten, praktijkondersteuners, laboranten, optometristen en medisch specialisten een samenwerking afgesproken om u de beste zorg op maat te kunnen bieden. De zorg die u geboden wordt is vastgelegd in een afsprakenlijst; het zogenaamde protocol. Dit protocol volgt de zorgstandaard van de NHG. Alle handelingen zijn beschreven en vastgesteld. Iedere praktijk die meedoet met de KCOETZ-keten voert de zorg volgens deze afsprakern uit. KCOETZ ziet hierop toe. Zo vent u verzekerd van goede samenhangende zorg op maat. Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar die met u het behandelplan afspreekt en steeds bijstelt, vaak in overleg met de praktijkondersteuner die de zorg uitvoert. Indien nodig vindt overleg plaats met de specialist in het ziekenhuis.
Bijgewerkt op ( zondag 04 november 2018 )